1
చెన్నైలో ఇళ్లకు పైప్‌లైన్‌ ద్వారా వంటగ్యాస్‌ సరఫరా చేసేందుకు ఆయిల్‌ సంస్థలు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాయి. దీనిపై ఆయిల్‌ సంస్థ నిర్వాహక అధికారులు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో ఇంటి ఉపయోగానికి, హోటళ్లకు

pipe lines,gas cylinders,gas supply pipe lines,tamil nadu,allin1news,పైప్‌లైన్‌,గ్యాస్‌ పైప్‌లైన్‌,వంటగ్యాస్‌ సరఫరా,జాతీయ వార్తలు

Comments

Who Upvoted this Story

What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments