1
తెలంగాణ విద్యుత్ శాఖ అధికారుల నిర్వాకం ఓ మహిళకు షాకిచ్చింది. హైదరాబాద్ పరిధిలోని బోడుప్పల్, శ్రీనివాసనగర్ లో నివాసం ఉంటున్న డి.స్వరూప అనే మహిళకు రూ. 3,81,571 కరెంటు బిల్లును అందించిన అధికారులు..

ts transco,transmission substation,ts power bill shocking,power bill,మహిళకు షాకిచ్చిన విద్యుత్ బోర్టు! హైదరాబాద్..,రాష్ట్ర వార్తలు

Comments

Who Upvoted this Story

What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments